Search
Close this search box.

Doğru zeminde dayanışma

Cumhuriyet Kadınları Derneği de, kadın örgütlenmesi ihtiyacı içindeki kadınları doğru zeminde kucaklayarak, önemli atılımlar gerçekleştiriyor.
1 Temmuz 2021
Zerrin ÖZTÜRK
Merkez Yürütme Kurulu Üyesi

Kağnılarla cephaneler taşıdık yüz yıl önce, yan yana. Cumhuriyetle öğrendik, öğrettik, çalıştık. Yürüdük haklarımız için. Öyküler, romanlar, şiirler yazdık. Bilimsel araştırmalar içine girdik, alnımızın akıyla çıktık. Bizi özgürleştiren, eşitleyen, öne çıkaran devrimin ışığını büyütmekten vazgeçmedik.

Atatürk, bilimin aydınlık yolunu göstermişti ve o yol kadının kurtuluşunun da yoluydu. Çadırlar kuran, imzalar toplayan, bildiriler dağıtan kadınlar, halkını düşünmeyen iktidar uygulamalarına karşı hep dik durdu. Yüz binlerle, milyonlarla el ele dünü bugüne bağlayıp Cumhuriyet alanlarını dolduran, kadınlardı.

Bugün, milletimizin sağduyusunu hafife alanlar da kendi gerçekleriyle yüzleştiler. Kadın mücadelesi adı altında yabancı senaryolarda rol alanların, Türkiye’yi bölmeye ve Atatürk Cumhuriyeti’ni yıkmaya yeltenenlerin, her zaman olduğu gibi umutları, planları bir kez daha boşa çıktı.

Günlerce, ülke çapında kadınları “İstanbul Sözleşmesi bizimdir” diyerek İstanbul Maltepe İlçesi’ne çağıranların “kadın hakları ve taleplerinin savunucusuyuz,” nakaratı artık işe yaramıyor. Katılımın zayıflığı bunu gösterdi.

“Bizim” olmayan sözleşmeye sahip çıkanların, yani sözde mitinge resmen katılan kadın örgütlerinin başarısızlığı, tam bir yanlış zeminde verilen mücadele örneğidir. Katılımcılar onca medya desteğine ve maddi olanaklara karşın varlık gösteremediler.

Öte yanda, Maide anne, Ayşegül Biçer ve Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan bütün anaların durduğu doğru zemin, hepsini birbiriyle ve Türkiye vatansever devrimci kadın mücadelesiyle birleştiriyor.

Cumhuriyet Kadınları Derneği de, kadın örgütlenmesi ihtiyacı içindeki kadınları doğru zeminde kucaklayarak, önemli atılımlar gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz 20 Haziran 2021 Pazar günü, “Muazzez İlmiye Çığ Bilim Kadınları Haftası Açılış Programı” adıyla sundukları sosyal medya yayını tarihsel önemde bir etkinlik oldu. Kadının bilimde başarılarının nesnel dayanakları değerlendirildi, görüşler aktarıldı. Etkinlik sonunda, Kovid-19 aşısındaki bilimsel çalışmalarında ülkemiz açısından önemli sonuçlara ulaşan Prof. Dr. Mayda Gürsel’e “2021 yılı Türkiye Bilim Kadını” ödülü verildi.

Görülen o ki, Anadolu’da yenilmezliğin mayası olan sağduyu, kadınlarımızın doğru zeminde örgütlenmesini, kadının birliğini ve dayanışmasını çok daha büyütecektir