Search
Close this search box.

Şeyh Sait ismi kaldırılsın

13 Aralık 2019

Parti heyetimiz, Diyarbakır Valiliğine ve Büyükşehir Belediyesine başvurdu

Vatan Partisi, Dağkapı meydanı başta olmak üzere cadde, sokak ve çeşitli yapılarda bulunan “Şeyh Sait” isminin kaldırılması talebiyle Diyarbakır Valiliğine ve Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulundu.

Şeyh Sait’in 1925 yılında Muş, Elazığ gibi şehirlerimizi ele geçiren, daha sonra Diyarbakır’a yönelerek 3 koldan saldıran ve mahkemedeki ifadesine göre burayı “fethetmeye” çalışan gerici-bölücü silahlı isyanın elebaşı olduğu ve Cumhuriyet Yargısı tarafından Vatana İhanet Suçu işlediği kesinleştiğinin belirtildiği dilekçede, PKK’nın da bugün Şeyh Sait-Seyit Rıza çizgisinde özyönetim, özerklik, bağımsızlık gibi bölücü taleplerle hareket ettiğinin altı çizildi.

Dilekçenin talep bölümünde yer alan iki madde söyle:

Diyarbakır ili ve ilçelerinde yer alan, vatana ihanet ettiği ve halkı devlete karşı silahla isyana teşvik ettiği mahkeme kararıyla tescil edilmiş bulunan Şeyh Sait’i simgeleyen bütün sembollerin kaldırılmasını,

Diyarbakır ili ve ilçelerinde Şeyh Sait’in ismi verilen bütün cadde, sokak, meydan ve her türlü yapı isimlerinin değiştirilmesini, Anayasamızın değiştirilmesi mümkün olmayan devlet ve ülke bütünlüğüne ve Cumhuriyetin esaslarına ilişkin maddeleri ve Terörle Mücadele Yasası’nın hükümleri uyarınca talep ediyoruz.

Talebi içeren başvuru dilekçesi Genel Başkan Yardımcıları Sayın Meltem Ayvalı ve Sayın Özgür Bursalı tarafından Valiliğe teslim edildi.

Vatan Partisi, önümüzdeki günlerde Seyit Rıza’nın isim ve sembollerinin kaldırılması için Tunceli Valiliğine ve Tunceli Belediyesine de başvuracak.

Başvuru dilekçesinin tamamı ekte bulunmaktadır.

İlginize ve bilginize sunarız.

Saygılarımızla.

Paylaş
Tweetle
Gönder