Search
Close this search box.

KADINIZ, ÜRETİCİYİZ, GÜÇLÜYÜZ, KAZANIRIZ!

5 Haziran 2021

Vatan Partisi Öncü Kadın olarak 5 Haziran 2021 tarihinde Türkiye’nin her bölgesinden temsilcilerin katılımıyla “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi: Sorunlar ve Çözümler” başlıklı çevrimiçi kurultay düzenledik.

Kadın kooperatiflerini; güçlendirilmesi ve desteklenmesi gereken örnek bir örgütlenme modeli olarak görüyoruz.

Çünkü kooperatifler aracılığıyla;

Kadın emeği değer kazanmakta ve görünür kılınmaktadır.

Kadınların üretime ve istihdama katılmasına katkı sunulmaktadır; kadınlara iş ve kazanç kapısı açılmaktadır.

Kadın girişimciliği teşvik edilmektedir.

Kadınlar arasında dayanışma ve işbirliği örgütlenmektedir.  

Kadınların sosyal yaşamda daha aktif biçimde yer alması sağlanmaktadır.

Bizlere düşen görev ise; üreten ve üretmek isteyen kadınlar için büyük bir ihtiyaca cevap veren kadın kooperatiflerinin sorunlarını çözmektir.

Kurultayda sunum yapan kadın kooperatifi temsilcilerinin konuşmalarından öne çıkan ihtiyaç ve öneriler şu şekildedir:

*Ulusal ve uluslararası pazar alanları yaratılmalı, ürünlerin elde kalması engellenmelidir.

*Kooperatifler arası iletişim ağları oluşturularak hammadde, ürün, bilgi alışverişi sağlanmalıdır.

*Aynı işleri yapan ve aynı ürünleri pazarlayan kooperatiflerin çokluğu dikkate alınarak özgül üretimin ve markalaşmanın önünü açacak merkezi yönlendirmeler yapılmalıdır.

*Yerel yönetimlerle işbirlikleri geliştirilmelidir.

*Kooperatifçilik eğitimleri yaygınlaştırılmalıdır.

*Resmi işlemler, mevzuat, teknolojinin kullanımı, zirai bilgiler vb. konularda kooperatiflere danışmanlık hizmeti sunulmalıdır.

*Yasal düzenlemeler gözden geçirilmelidir.

*Vergiler düşürülmeli, düşük faizle ya da faizsiz kredi imkânı sağlayacak Kadın Bankası kurulmalıdır.

*Sermaye, makine, donanım gibi gereksinimler için can suyu olan hibeler ihtiyacı karşılayacak biçimde planlanmalıdır.

*Üç bakanlığa bağlı parçalı yapı sonlandırılmalı, kadın kooperatifleri tek bakanlığın çatısı altında birleştirilmelidir.

Yukarıda özet olarak sunduğumuz önerileri geliştirerek ilgili birimlerle paylaşmayı ve kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Üretici, emekçi, mücadeleci kadınların sesine ses katmak öncelikli isteğimizdir.

Kadının Sorunu Vatanın Sorunu!

Paylaş
Tweetle
Gönder